អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់

$ 260,000
ដីលក់បន្ទាន់! លើផ្លូវ៥១

លេខកូដ: ARC0568SS

$ 145,000
ផ្ទះលក់! ខណ្ឌច្បារអំពៅ

លេខកូដ: ARC0535SS

$ 318,880
ដីសម្រាប់លក់ !​ បែកចាន

លេខកូដ: ARC0424SS

$ 520,000
ផ្ទះល្វែងលក់! ២០០៤

លេខកូដ: ARC0413VB

$ 89,000
Flat for Sale ! Borey Phnom Penh Sok San

លេខកូដ: ARC0402PD

$ 60
ដីសម្រាប់លក់! កំពង់ស្ពឺ

លេខកូដ: ARC0346SS

$ 77,000
ដីសម្រាប់លក់! កៀនស្វាយ

លេខកូដ: ARC0364SS

$ 230,000
ដីសម្រាប់លក់! ច្បារអំពៅ

លេខកូដ: ARC0365SS

$ 300,000
ផ្ទះកែងលក់! ក្រុងតាខ្មៅ

លេខកូដ: ARC0342SS

$ 80
ដីសម្រាប់លក់! ផ្លូវ 51

លេខកូដ: ARC0346SS

$ 379,000
ឃ្លាំង(Warehouse) សម្រាប់លក់!

លេខកូដ: ARC0327VB

$ 440,000
ផ្ទះអាជីវកម្មលក់! The Premier Land

លេខកូដ: ARC0322BT

$ 159,000
Flat for Sale ! Nearby Chaom Chao

Flat for Sale ! Nearby Chaom Chao

Bedrooms  : 4 
Bathrooms : 5 

លេខកូដ: ARC0021BT

$ 105,000
ផ្ទះល្វែងលក់! បុរី៩៩៩

លេខកូដ: ARC0187SS

$ 295,000
ផ្ទះល្វែងលក់ ! ទួលគោក

លេខកូដ: ARC0186SS

$ 75,000
ផ្ទះល្វែងលក់! ព្រែកប្រា

លេខកូដ: ARC0007SS

$ 135,000
ផ្ទះល្វែងលក់! ផ្លូវ2004

លេខកូដ: ARC0006SS

$ 42,000
ដីសម្រាប់លក់!

ដីសម្រាប់លក់!

Bedrooms  : 0 
Bathrooms : 0 

លេខកូដ: ARC0005SS

$ 750,000
ផ្ទះសំណាក់លក់! ចោមចៅ

លេខកូដ: ARC0004SS

$ 220,000
Twin for Sale ! Borey Krystal

Twin for Sale ! Borey Krystal

Bedrooms  : 4 
Bathrooms : 5 

លេខកូដ: ARC0002SS

$ 600,000
Land for Sale ! Toul Pongro

Land for Sale ! Toul Pongro

Bedrooms  : 0 
Bathrooms : 0 

លេខកូដ: ARC0001SS

$ 210,000
ដីសម្រាប់លក់! ខណ្ឌដង្កោ

លេខកូដ: ARC0462SS